AGENDA / SCHEDULE   2021

Marzec 2021 - Środa / Wednesday                                                                       PROGRAM (PDF)

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Targom Techniki Pakowania i Opakowań - Warsaw Pack odbywającym się w marcu 2021 roku.

Wystąpią dostawcy papierów, klejów, farb do druku, jak również producenci maszyn

i urządzeń do produkcji tektury falistej oraz dostawcy aparatury kontrolno-pomiarowej

do badania jakości tektury falistej i opakowań.

Szczegółowy program konferencji

10:00 – 10:50 Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

 

10:50 – 11:00 Powitanie gości przez Dyrektora ds. Rozwoju Warsaw Expo i rozpoczęcie konferencji

 

11:00 – 11:30 Prezentacja nr 1

 

11:30 – 12:00 Prezentacja nr 2

 

12:00 – 12:30 Prezentacja nr 3

12:30 – 13:00 Prezentacja nr 4

 

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa i rozmowy indywidualne

 

13:30 – 14:00 Prezentacja nr 5

14:00 – 14:30 Prezentacja nr 6

14:30 – 15:00 Prezentacja nr 7

15:00 – 16:00  Zakończenie konferencji i obiad

*** Organizator zastrzega możliwość zmiany kolejności prezentacji